Ohýbanie plechov

Technologické výhody

Sériová, zákazková výroba na moderných NC a CNC strojoch - EUROPALT

Vysoká presnosť ohýbania

Sériová, zákazková výroba na moderných NC a CNC strojoch - EUROPALT

Široká škála ohybového náradia

Sériová, zákazková výroba na moderných NC a CNC strojoch - EUROPALT

Presné odmeriavane uhlov

CNC ohraňovanie

Sériová, zákazková výroba na moderných NC a CNC strojoch - EUROPALT

Galéria